ค่ายคุณธรรมวันแม่

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2550

      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรมวันแม่ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า I Do Love Mom Camp โดยค่ายคุณธรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีนิสิตนักศึกษาจาก 22 มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 274 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของมารดา และมีความรู้ถึงวิธีตอบแทนพระคุณท่าน นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้จักชมรมพุทธฯ รู้จักเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา อาทิ เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ และเรียนรู้วิธีการทำสมาธิเบื้องต้น กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรับขวัญน้องค่าย, Walk rally, อบรมเสขิยวัตรในการรับประทานอาหาร, สวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น, นั่งสมาธิ, ฟังธรรมในหัวข้อพระคุณแม่ กฎแห่งกรรม และประวัติครูบาอาจารย์ และนับเป็นโอกาสพิเศษของผู้เข้ารับการอบรม ที่ได้เข้าฟังธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน

ยังมีกิจกรรมร่วมกันตักบาตร และการประกวดร้องเพลงแม่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประทับใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณแม่ ทั้งนี้หลังจบกิจกรรมในครั้งนี้ไป ผู้เข้าร่วมจะได้นำสิ่งที่ดีต่าง ๆ ในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.11417298316956 Mins