เจริญพุทธมนต์

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2550

      คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีและมีคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดปทุมธานีมาร่วมงานกว่า 2,000 รูป โดยปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เวลา 14.45 - 16.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมี พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และ นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 14.45 น. คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีพร้อมกันที่มณฑลพิธีวัดพระธรรมกาย เวลาประมาณ 15.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำบูชาพระรัตนตรัย /อาราธนาศีล / รับศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และชัยมงคล พิธีกรอาราธนาพระปริตร คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / เจริญจิตตภาวนา เสร็จพิธีเวลา 16.30 น.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010624452431997 Mins