พิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2550

     สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคกลาง และเจริญสมาธิภาวนา ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ในวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 เมื่อเวลา 08.30 น โดยมีพระมหาเถระ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค สังกัดคณะใหญ่หนกลาง เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

จากนั้น เวลา 14.30 น. ที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้ประกอบพิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคใต้ และเจริญสมาธิภาวนา โดยมีพระธรรมรัตนากร รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานพิธี และคณะสงฆ์จากภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 กว่า 200 รูป เข้าร่วมพิธี

ในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยมี คณะคณะกรรมการมหาเถรสมาคม พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ สามเณร ในกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะใหญ่หนกลาง และ สังกัดคณะใหญ่หนใต้ กว่า 200 รูป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับการประกอบพิธีถวายพระพรเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพศิรินทราวาส พิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคเหนือ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2550 พิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคกลาง ณ วัดชนะสงคราม พิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณใต้ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิวนาราม และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เป็นการถวายเพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023134152094523 Mins