our father our hero

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2550

       เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ในอุปถัมภ์มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพ R&DTC จัดงาน our father our hero ก้าวตามรอยพระบาท ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้มีพิธีถวายคิลานเภสัชแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะภาค 1 เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบเสื้อเกราะ อุปกรณ์การเรียน แด่ตัวแทนครู นักเรียนทหาร ตำรวจ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลอากาศเอก วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม เป็นประธาน และปิดท้ายงานด้วยพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและตั้งปณิธานทำความดีของเยาวชน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049837350845337 Mins