จัดอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2551

       ในการศึกษาแผนกภาษาบาลีของพระภิกษุและสามเณรในแต่ละปี ตามสำนักเรียนวัดต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จะให้ความสำคัญทั้งในการศึกษาตลอดทั้งปี จนกระทั่งถึงช่วงเวลาจะต้องมีการจัดสอบขึ้น เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาภาษาบาลีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงต่อไปนี้ เข้าสู่ระยะเวลาของการเตรียมตัวสอบในชั้นประโยคต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับเปรียญธรรม 1- 2 ถึงชั้นเปรียญธรรมประโยคสูงสุดคือ ประโยค 9

โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2551 โดยมีพระภิกษุสามเณร ผู้ศึกษาเปรียญธรรมประโยค 1-2 (หนึ่งสอง)และเปรียญธรรมประโยค 3-5 (สามถึงห้า) เข้าอบรมจำนวน 541 รูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งพิธีเปิดการอบรมเริ่มด้วยพระมหาสมบัติ อินทปัญโย พระอาจารย์หัวหน้าแผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย กล่าวรายงานการจัดอบรม ต่อด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ สร้างกำลังใจการสอบโดยผู้เข้าอบรม คือ สามเณรอภิชาต กิจันทร์ จากนั้นพระมหาสุธรรม สุรตโน พระอาจารย์หัวหน้าโรงเรียนพระปริยัติ กล่าวให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร ถึงว่าให้ทุกรูปตั้งใจทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จทุกรูป

นอกจากนี้พระมหาสมบัติ ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ว่า ใน“การติวครั้งแรกเพื่อคัดสามเณรเข้าอบรมก่อนสอบ ณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกถึง 28 รูป ส่วนการอบรมครั้งที่ 2 จะติวให้เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดปากน้ำ และวัดชนะสงคราม มาอบรมก่อนสอบในครั้งนี้เพื่อให้ทุกรูปประสบความสำเร็จในการสอบกันได้ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013320525487264 Mins