World PEC ครั้งที่ 2

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2551

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการสอบเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 หรือ World PEC (ฉบับครอบครัวอบอุ่น) พร้อมกันตามศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลก จากภายในประเทศไทยและศูนย์สาขาประเทศต่าง ๆ ในทุกทวีป จัดสอบขึ้นพร้อมกัน โดยมีสาธุชนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งชายและหญิงรวมถึงอายุที่ไม่จำกัด จึงมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สมาชิกในครอบครัว ในที่ทำงานต่าง ๆ มาร่วมเข้าสอบในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

ในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดสอบ World PEC (ฉบับครอบครัวอบอุ่น) นี้เป็นการนำธรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว หลักธรรมในการปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา ที่รวบรวมขึ้นโดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่งหนังสือครอบครัวอบอุ่น เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มาก เพราะได้รวบรวมหลักธรรมะต่าง ๆ มากมายที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพราะการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาในครอบครัว และเครื่องมือที่ดีที่สุดคือ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งบรรยากาศในการสอบนั้น เป็นไปด้วยความอบอุ่นแห่งการตั้งใจศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในส่วนของผู้เข้าร่วมสอบต่างตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือ ในการสอบ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งนี้หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว ทุกคนต่างรู้สึกปลื้มปิติในบุญ และความสำเร็จที่ได้มีส่วนในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกในครั้งนี้ด้วย รวมถึงรู้ว่าเป็นโครงการที่ดีและคิดว่าควรจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อ ๆ ไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095833539962769 Mins