สอบบาลีสนามหลวง

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2551

     ยิ่งใกล้วันสอบบาลีสนามหลวงของแต่ละปี พระภิกษุสามเณรพุทธบุตรผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างมุ่งมั่นเพื่อเตรียมตัวสอบ โดยการเข้าอบรมบาลีสนามหลวงตามสำนักเรียนต่างๆ กันมาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม

และนับถอยหลังสำหรับการสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งเริ่มทำการสอบวันแรก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 คือการสอบของเปรียญธรรมประโยค 6 และ 7 ส่วนเปรียญธรรมประโยค 8 และ 9 ทำการสอบในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

นับจากเมื่อใกล้ถึงวันเข้าทำการสอบเช่นนี้ พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบต่างเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะทำข้อสอบให้ประสบผลสำเร็จด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การอ่านหนังสือทบทวนความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาตลอดทั้งปี การเข้าอบรมก่อนสอบ ซึ่งหลายสำนักเรียนก็ได้เปิดการอบรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความพร้อม และที่สำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงในปีนี้ เพราะพระภิกษุถือเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ โดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นคือปริยัติธรรม แล้วนำหลักคำสอนที่ได้มาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

สำหรับด้านสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงในปีนี้ ต่างมีความมั่นใจในการสอบ เนื่องจากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบ เพราะตั้งใจอ่านหนังสือพร้อมทั้งเข้ารับการอบรมก่อนสอบอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ในการศึกษาภาษาบาลีนั้น จะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งชัดเจน เพราะถือเป็นสุดยอดภาษาที่ช่วยเก็บรักษาคำสอนของพระบรมศาสดาให้สืบทอดยั่งยืนมาได้จนถึงทุกวันนี้.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033014182249705 Mins