มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตักบาตรคณะสงฆ์ 1,111 รูป

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2551

          นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4     จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551  ณ บริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร  โดยกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอาทรปริยัติกิจ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา     เลขาเจ้าคณะเขตบางกะปิ         กรุงเทพมหานคร    เป็นประธานฝ่ายสงฆ์          โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
            ซึ่งมีพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ พร้อมด้วยนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,111   รูป  ทำให้เกิดภาพประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานและผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างความดีแต่อย่างใด  กิจกรรมงานบุญนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธบริษัท 4 ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมาร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการมาถวายทาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ภาพแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นด้วยสองมือของทุกคนในวันนี้ จะยังความเลื่อมใสศรัทธาและน้อมนำใจของทุกคน ที่ได้พบเห็นให้หันกลับมาร่วมกันทำความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นเหตุให้ในอนาคต จะสามารถพลิกฟื้นทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยให้กลายมาเป็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
           สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง  ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
           นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด  และชาวพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดเหตุการณ์จากความไม่สงบ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกบิณฑบาตไม่ได้ ประชาชนออกมาใส่บาตรไม่ได้ ทำให้พระเณรขาดแคลน เครื่องขบฉัน ต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก และหวาดระแวง
            ภาพความสำเร็จในครั้งนี้  เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ชมรมศิษย์เก่าพุทธศาสตร์ ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย สถาบันศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง               ชมรมกัลยาณมิตรบ้านแสนสุข   องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเด็กดี V-Star จากโรงเรียนโสมาภานุสรณ์ และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  มาช่วยงานบุญตั้งแต่การเตรียมงาน จัดงาน และเก็บงาน  ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานบุญนี้

            มหาวิทยารามคำแหง นับเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การทำความดี ที่ควรถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของประเทศไทย ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก   นอกจากความรู้ที่จะได้จากสถานศึกษาแล้ว  กิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมเพื่อให้เกิดคุณธรรมติดตัวของผู้ศึกษาไปด้วย  นับเป็นสิ่งดีควรมีควบคู่กันไป.

 

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมตักบาตรพระครั้งต่อ  ๆ ไป
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาตม  พ.ศ. 2551 … จัดตักบาตรด้วยกัน 2 แห่ง  คือ
1. อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1,111 รูป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณพรชัย โทร. 086-324760
2. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จ.ปทุมธานี  2,550 รูป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.นิกกี้ 089-4889823

วันเสาร์ที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 51 …จัดตักบาตรด้วยกัน 2   แห่ง คือ
3. ริมทะเลสาบเมืองทองฯ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2,551 รู สอบถามได้ที่ คุณอัญชลี 081-6185764 
4.ถ.เยาวราช เขตป้อมปราบ กทม.  11,111 รูป              สอบถามได้ที่ คุณสุเพียงพิศ  081-3985132

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038824836413066 Mins