ปัญญากับทรัพย์

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2553

ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ     อปิ วิตฺตปริกฺขยา
ปญฺญาย จ อลาเภน        วิตฺตวาปิ น ชีวติ ฯ

ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้
แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้

(ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๐)

 

มีทรัพย์มาก แต่อับปัญญารับรองต้องมีปัญหา

ทรัพย์แม้มาก ก็ล่มจมได้ในพริบตา

แม้ชีวิตยังเอารอดได้ยาก

 

ถึงสิ้นทรัพย์แต่มีปัญญา ไม่มีปัญหา

แม้ไม่สะดวกแต่ก็ดำรงชีวิตอย่างสบาย

เพราะปัญญาจะแปลงเป็นทรัพย์ได้ในภายหลัง

 

ผู้แสวงหาทรัพย์ย่อมได้แค่ทรัพย์

ผู้แสวงหาปัญญาย่อมได้ทุกอย่าง

ปัญญาจึงเป็นตัวชี้ถึงความเจริญรุ่งเรือง

 

ปัญญาที่แท้เกิดจากความสว่างภายใน

เป็นปัญญาจากใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิ

เป็นแก่นแห่งปัญญาที่ไร้อวิชชาครอบงำ

ก้าวสู่ความหลุดพ้นแห่งบ่วงมาร

นำความสุขนิรันดร์กาลให้แก่ตนและผู้อื่นได้ตลอดไป

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066080331802368 Mins