กัลยาณมิตรคือผู้ให้

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2553

กัลยาณมิตรคือผู้ให้

         ดวงตะวัน เป็นแหล่งที่ให้พลังงานอันยิ่งใหญ่ ให้ความสว่างไสวที่โชติช่วงกับสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเนื่อง ยาวนาน จนบันดาลคุณประโยชน์ให้แก่ชาวโลกทั่วหน้าวันคืน เดือนปี ที่ผ่านไป ดวงตะวันก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้ ให้ และก็ให้ ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า มิได้รับพลังงานความสว่างไสวจากดวงตะวันแม้ทางตรงหรือทางออ้อมแม้บางครั้งมีเมฆครึ้มมาบดบังแต่ดวงตะวันก็ยังคงทำหน้าที่ตลอดไป ไม่เคยบ่น ท้อแท้ หรือหยุดยั้ง เปรียบดังเช่นเราท่านทั้งหลายผู้สร้างหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังเช่นตะวันธรรมแล้วไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรที่จะดำรงสถานะของผู้ให้ให้ความปรารถนาดีต่อหมู่ชนทั้งหลายทุกเพศทุกวัยทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จของชีวิต ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดจะเกิดขึ้นหรือขวางกั้นมากน้อยเพียงใดเราท่านทั้งหลายก็จะคงดำรงตนเป็นยอดกัลยาณมิตรที่จะให้ให้และให้ตลอดไปยอดกัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย ดวงตะวันยังส่องแสง แล้วเราจะหมดแรงได้อย่างไรกัน โลกนี้จะมีสันติสุข เพราะเราทุกคนต่างให้ และให้สิ่งที่ดีต่อกัน ดังคำปฏิญาณของกัลยาณมิตรว่า

 

ให้และให้      ไม่ฝืน จิตชื่นชู

อยู่และอยู่     เพื่อเสริมสร้างหนทางธรรม

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079021453857422 Mins