สร้างภาพที่ดีที่โลกต้องการ

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2554

สร้างภาพที่ดีที่โลกต้องการ

              คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ล้วนใฝ่ฝันและปรารถนาความสุข ความสำเร็จในชีวิต
แต่บางครั้งสิ่งที่ฝันก็พังทลายไปกับมือ วันนี้มีความสนุกเพลิดเพลิน แต่พรุ่งนี้อาจพบทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหยั่งรู้ได้
ในปัจจุบันที่โลกกำลังขาดแคลนภาพที่ดีและงดงาม ทุกคนต่างดิ้นรนแสวงหา ไร้ศีลธรรม จรรยางาม
มุ่งทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างจงใจ ทุกคนในสังคมอยู่กันอย่างหวาดระแวง ไร้ความสุข มีแต่ความชาชิน ความเคร่งเครียดใส่กันอย่างเห็นแก่ตัว
แต่เรา "เหล่ากัลยาณมิตร" จะเป็นผู้ช่วยกันสร้างภาพอันงดงามที่เคยมีมาแต่สมัยบรรพกาลแล้วจางหายไปให้กลับคืนมาสู่ยุคเรา เป็นภาพที่ทุกคนยิ้มแย้ม มีน้ำใสใจจริงต่อกัน คิด พูด และกระทำแต่สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม

 

             แต่ภาพนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ที่จะเป็นผู้สร้างประวัติชีวิตอันงดงามให้เกิดขึ้น และจากการสร้างภาพที่ดีด้วยการกระทำให้เกิดขึ้นในใจเรานี้เอง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพรวมทั้งหมดที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกฉะนั้น สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดี ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน ทำกันอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ โดยไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012537161509196 Mins