ความดีพื้นฐานสากล

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว  หรือคุณครูไม่เล็ก

 

ความดีพื้นฐานสากล

         ความดีสากล จึงหมายถึง การกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่ทุกคนทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใด ต่างก็ยอมรับว่า เป็นความดี

         จากการค้นคว้าที่ยาวนานถึง 37 ปี ของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็กของพวกเรา ท่านได้ข้อสรุปว่า ความดีสากลที่ทุกคนในโลกยอมรับนั้น  มีอยู่ด้วยกัน 5ข้อคือ

        1 ความสะอาด
        2 ความเป็นระเบียบ
        3 ความสุภาพนุ่มนวล
        4 ความตรงต่อเวลา
        5 อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี

        ความดีทั้ง 5 ประการนี้ ได้ผ่านการผ่านการพิสูจน์จากผู้มีบุญจำนวนมากแล้วว่าหากนำไป ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบตัว จนทำให้เกิดผลการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างใหญ่หลวง ทั้งภายในครอบครัว ที่ทำงาน ตลอดจนถึงความก้าวหน้าในเส้นทางการสร้างบารมีที่มีเป้าหมายจะไปถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

หนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018425981203715 Mins