บุญมากอุปสรรคน้อย บุญน้อยอุปสรรคมาก

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2556

 


บุญมากอุปสรรคน้อย  บุญน้อยอุปสรรคมาก

คนมีบุญมาก  อุปสรรคชีวิตก็น้อย  คนมีบุญน้อย  อุปสรรคชีวิตก็มาก 
นี้คือความจริงที่ต้องศึกษากันให้ดี  เป็นโชคของเราที่ได้รับความรูันี้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราจึงต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆเข้าไว้  เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ
 

ตะวันธรรม จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
13 มีนาคม พ.ศ. 2550

 

More Merit…Less Obstacles

The more merit we have the fewer obstacles we will encounter in life, and vice versa.
This is a truth that we should take into account.  Fortunately,
we have a chance to learn the teachings of the Buddha. 
Therefore, we should accumulate more merit through good deeds
because they are the source of our happiness and success.
 

The Sun of Peace from the book : "At Last You Win"
13 March 2550

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035666187604268 Mins