เพราะวิบากกรรม

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

 

 
เพราะวิบากกรรม
 
กฏแห่งกรรมนี้เราต้องศึกษา เมื่อศึกษาแล้ว ก็ไม่ควรจะอับเฉา เหงาหงอย ท้อแท้
หรือปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม โดยไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหา

เราศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจว่า พฤติกรรมของเราล้วนมีผลเป็นวิบากกรรม
ไม่ว่าจะคิด พูด หรือทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้น เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เราจะได้ไม่ทุกข์ใจมากจนเกินไป

ยามใดที่ประสบทุกข์ เราจะได้ตระหนักว่า นี่เป็นเพราะวิบากกรรมของเราเอง
 
ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
 
**********************************************************************************************
 
Understand Retribution
 
Learning the law of Kamma is a must, but this should not make us feel sad,
discouraged and hopeless. Neither should we abandon our lives to desperation
or escape from the truth. We study the law of Kamma in order to understand that
every single action has its effect, whether thinking, saying or doing. Acknowledging this fact,
we learn to accept the truth that sufferings are merely karmic outcomes.
 
The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
12 December 2549

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015254179636637 Mins