ผังหนาแน่น นึกถึงบุญวิสาขบูชา

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2556

 

 

ผังหนาแน่น นึกถึงบุญวิสาขบูชา
 
เรายังอยู่ในช่วง 7 วัน หลังบุญใหญ่ล่าสุด ที่เราได้มาร่วมพิธีอุปสมบทสามเณร ไปเป็นภิกษุอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา
กับบุญใหญ่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา และได้มาเวียนประทักษินรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ภายใต้รัตนวิหารคด
ซึ่งยาวถึง 3 พันกว่าเมตร

เรานึกถึงบุญเหล่านั้น ซึ่งยังไหลต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วันในเมืองมนุษย์ กระแสธารแห่งบุญ ปุญญาภิสันธาร ท่อธารแห่งบุญ
ยังจรดอยู่ที่กลางกาย ถ้าเราระลึกถึงเมื่อไหร่ ก็จะเจิดจ้าสว่างขึ้นมาทีเดียว จะใสบริสุทธิ์ เกิดขึ้นที่กลางกาย
เป็นบุญที่เพิ่มทับทวีจากเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา

นึกเมื่อไหร่ดวงบุญก็จะเพิ่มขึ้น มันจะซ้อน ๆ กันเข้าไป บุญที่ได้เพิ่มขึ้นเช่นนี้ก็จะทำให้ผังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้
หรือความปรารถนาของเราก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น บุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่ติดข้ามชาติมาถึงปัจจุบันชาตินี้
ที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาด
 
คำว่า ตัดรอน นี่ไม่ใช่แปลว่า เหมือนเอามีดไปตัดเชือกหรือตัดกล้วยอะไรอย่างนั้น คือบุญมันเกิดขึ้นในตัวแล้ว
มันก็จะผ่านเข้าไปทำให้วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ มันแว๊บ ๆ ๆ หายไปเรื่อย ๆ มันจะสว่างขึ้นไปเรื่อย ๆ ใจเราก็จะยิ่งมีความบริสุทธิ์
ยิ่งมีความปีติ ๆ ว่าเราได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมที่เราได้ทำผ่านมาเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น นี่เป็นข้ออุปมาให้ฟัง
คือมันสะอาดเกลี้ยงเกลาไปเรื่อย ๆ ใจมันก็จะใส ใส ใส บริสุทธิ์ และความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ก็จะซ้อนเข้าไปเรื่อย ๆ
ที่เรียกว่าผังหนาแน่นนั่นแหละ
 
พระเทพญาณมหามุนี 

 

 

 Total Execution Time: 0.0017820477485657 Mins