ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

 

                                 ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด
 

ความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เป็นการเปลี่ยนสภาพจากกายหนึ่ง ไปสู่อีกกายหนึ่งเท่านั้นเอง
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่า ความตายนั้นเป็นทุกข์ เพราะหมายถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
เช่น บุคคลอันเป็นที่รัก สัตว์ที่เรารัก ทรัพย์สินเงินทองของรัก เป็นต้น

พระพุทธองค์จึงทรงเห็นว่าความตายไม่ควรมีในโลกนี้ ทรงค้นพบว่า ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด
และได้ทรงค้นพบวิธีการเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีก ดังนั้น เราควรสนใจและศึกษาการเตรียมตัวตายกันว่า
ทำอย่างไรตายแล้วจึงจะไปดี ตายอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีก คือ ไปสู่นิพพานหรืออย่างน้อย
ก็ไปพักกลางทางที่สวรรค์
 
ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
 
*******************************************************************************************************
 
End the Cycle of Rebirth
 
Death is a normal occurrence, a process in which we are transferred from one body to another.
The Buddha affirmed that death causes suffering when it separates us from the people we love.
So, He suggested that there should be no death in this world. This can only happen if we end
the process of rebirth by following the methods that He discovered.

Therefore, we need to learn how to prepare ourselves for death so that we are able to attain Nirvana
which puts an end to rebirth when the celestial realm is reached.
 
The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
6 November 2549

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001374618212382 Mins