วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2557

 

วันคุ้มครองโลก
             

     มหาสมุทรรองรับโลกฉันใด  มนุษยธรรมก็รองรับมนุษยชาติฉันนั้น  มนุษยธรรมขั้นพื้นฐานคือศีล  5 ซึ่งเกิดจากเมตตาธรรมที่คิดว่าสัตว์โลกทุกชนิดรักชีวิตเหมือนเรา  คนที่มีน้ำจิตคิดเมตตาจึงไม่มา  
ไม่เบียดเบียน  ไม่ล่วงเกินของรัก  ไม่โกหกและไม่ดื่มน้ำเมา  ซึ่งเป็นตัวทำลายความมีสติให้ขาดได้ง่ายที่สุด 
ยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่  มนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวโลภมากขาดสติขาดความรับผิดชอบต่อโลก  ยิ่งทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ซึ่งมีอำนาจแต่ขาดเมตตาธรรมเป็นผู้สร้างแต่มลพิษ                 

     ในปี พ.ศ.2513  วุฒิสมาชิกแห่งสภาครองเกสประเทศสหรัฐอเมริกา  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้วันที่  22  เมษายน   เป็นวันคุ้มครองโลก  กระตุ้นจิตสำนึกชาวโลก  ช่วยกันพิทักษ์รักษาโลก  ให้สวยงามน่าอยู่ปราศจากภัยพิบัติ  ภัยสงครามความเลวร้ายทั้งหลาย ต่อมา  โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ  หรือ “Unep” ได้ประกาศรับรองวันที่  22 เมษายน  วันคุ้มครองโลกให้เป็นวันสำคัญของโลก           

     วันที่  22  เมษายน  พ.ศ  2557  วันคุ้มครองโลก  ประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษย์นั้นคือจิตใจ  ต้องได้รับการปกป้องรักษาด้วยธรรมะด้วยการทำสมาธิ  เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรมรับผิดชอบต่อตัวเอง  ผู้อื่นทำตัวเราให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่นด้วยการประพฤติธรรมรักษาศีลให้มั่นคงไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโลกก็จะสวยใสด้วยใจเรา  นอกจากนั้น  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้มีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสังฆาธิการ  30,000 วัดใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธบุตรผู้ยืนหยัดสู้เพื่อพระพุทธศาสนา               

     ในวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันที่  22  เมษายนของทุกปี  หากชาวโลกพร้อมใจกันนั่งหลับตาทำสมาธิเพียง  1  ชั่วโมง  เท่านั้น  กระแสความสงบสุขจากใจมวลมนุษย์ที่ไม่คิดร้ายคิดเบียดเบียน  ก็จะแผ่โอบอุ้มคุ้มครองโลกให้มีแต่สันติภาพได้อย่างอัศจรรย์  ขอเพียงแต่ทุกคนลงมือทำสมาธิเท่านั้น
 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

20/04/57

 

++ ประมวลภาพวันงานคุ้มครองโลก  22 เมษายน 2556 ++

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024162332216899 Mins