ผู้ชนะที่พ่ายแพ้

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2557

 

ผู้ชนะที่พ่ายแพ้

 


ธรรมชาติของมนุษย์มักชอบที่จะเป็น "ผู้ชนะ"
แต่ในอีกด้านของ "ชัยชนะ"...
มันกลับกลายเป็นความ "พ่ายแพ้"...

 


เถียงเพื่อน "ชนะ"
มิตรภาพก็เริ่ม "ร้าวฉาน"...

 


เถียงเจ้านาย "ชนะ"
ความก้าวหน้าในการงานก็ "ริบหรี่"...

 


เถียงคนรัก "ชนะ"
ความ
รักก็ "จืดจาง" ลงไปทุกที


ทั้งหมดล้วนเป็น "ชัยชนะ" ที่  "พ่ายแพ้"
เพราะเริ่มต้นจากการ  "แพ้ใจ" ของตนเอง

 


ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสว่า...
"อัตตา หเว ชิตํ เสยฺโย" ชนะตนนั่นแหละดี

 


เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว...
ย่อมจะเอาชนะกิเลสที่คอย "ควบคุม" จิตใจได้

 


"ชนะตนเอง"ต่างหาก จึงจะเป็นชัยชนะที่แท้จริง

 


ธีรนาถ 26/4/57

 

 

 

 Total Execution Time: 0.012659049034119 Mins