ขันติ...อดทน

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2557

 

ขันติ...อดทน   "อดทน" เป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ตั้งแต่ปฐมชาติจนกระทั่ง ถึงพระนิพพาน หากขาดความอดทนจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมไม่ได้เลย

หลายคนอาจคิดว่าการอดทนคือการกระทำที่พ่ายแพ้ ของคนไม่มีทางสู้ เพราะเหมือนเราต้องยอม จนเกิด
คำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องทน ทนเพื่ออะไร...?

แต่หากเราได้รับรู้เป้าหมายการเกิดมาเป็นมนุษย์ แท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
เพื่อทำกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไป

เมื่อเข้าใจเราจะได้รู้ด้วยตัวเองว่า ด้วยเหุตนี้เราจึงต้องอดทน...ทนทุกอย่าง  ต่อความยากลำบาก ทุกขเวทนา ความเจ็บใจ ไม่โต้ตอบแม้จะกระทบกระทั่งรุนแรง ทนต่ออำนาจกิเลสเพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมใหม่เพิ่ม

หากเข้าใจแล้ว เราจะรู้ว่า ไม่ได้ทนเพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเองโดยแท้ เราไม่ได้พ่ายแพ้ใครเลย
เรายอมนิ่งเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น
และต้องกลับมาชดใช้วิบากนั้นอีกยาวนาน

เราต้องอดทนถูกหลักวิชชา โดยหยุดนิ่งเฉยเสีย
นำใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกาย ทำอารมณ์เฉยๆ ตั้งแต่
หยาบถึงละเอียด เราจะพบว่าเราคือผู้ชนะที่แท้จริง"

 


Happy Book

 
 Total Execution Time: 0.0015349825223287 Mins