ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2557

ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน


  การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติสมดุล เมื่อใจสมดุล เราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็น จริงได้มากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะ ไม่เสียใจจนเกินไป ใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรค

เราจะไม่เสียใจ น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

เราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ใจเราจะถูกทำให้สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายสับสน

เราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้หลายๆ เรื่อง

ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยง สามารถเชื่อมต่อกับบุญ เก่าที่เราเคยทำมาในอดีต ให้มีโอกาสส่งผลโดยง่าย และที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผล นิพพานโดยตรง

ดังนั้น จงรีบทำความเพียรเถิด เพียรที่จะนั่งสมาธิให้ สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิ เท่ากับเป็นการปฏิเสธการ เข้าถึงธรรมของตัวเรา และการปฏิเสธการนั่งสมาธิอย่าง เป็นประจำ เท่ากับเป็นการเลื่อนเวลาการเข้าถึงธรรมของ ตัวเองออกไปเรื่อยๆ

ดังนั้น หากรักตัวเอง รักที่จะทำให้คนรอบข้างมีสัมมาทิฏฐิ อย่างที่เราวาดฝัน จงนั่งสมาธิ ให้ได้ทุกๆวัน

 


จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนพฤศจิกายน 2548

 

 Total Execution Time: 0.013884150981903 Mins