ข้อคิดในสังคมยุค"ฝุ่นตลบ"

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
ข้อคิดในสังคมยุค"ฝุ่นตลบ"
 
 

"ฝุ่นตลบ" เป็นคำเปรียบเปรยถึงสภาวะที่"วุ่นวาย"
"จับต้นชนปราย"ไม่ถูก  หา"ทางออก"ไม่เจอ


เมื่อฝุ่นจางลง"ฉากจบ"ของแต่ละเรื่องคงมิอาจคาดเดา
สุดแล้วแต่ "กรรมเก่า-กรรมใหม่" จะบันดาลให้เป็นไป
 

แต่ที่น่าสนใจคือ ความวุ่นวายในสังคมมักมีเหตุมาจาก
1.ข่าวสาร   2.วิจารณญาณ ในการเสพข่าวนั้น
 

ข่าว ข้อมูล หรือการโฆษณาชวนเชื่อจากผู้อื่น(ปรโตโฆสะ)
ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายทั้งในเชิงบวกและลบทั้งสิ้น
 


หากเราขาด"โยนิโสมนสิการ"หรือวิจารณญาณในการรับ
ย่อมตกเป็น"เหยื่อ"ของการชี้นำทางความคิดได้โดยง่าย
 
 

ดังนั้น ทุกครั้งที่รับข่าวสาร เราจึงควร"เปิดใจให้กว้าง"
ปล่อยวาง "อคติ" ที่มักมาบดบัง "เหตุผล"
 
 

ควรมีความ "อดทน" กับคนที่เห็นต่างกับเรา
และพูดจาในเชิง"สร้างสรรค์" มากกว่ามุ่ง"ทำลาย"กัน
 


โปรดอย่าลืมว่า"ความขัดแย้ง" เป็นเพียงภาวะ"ชั่วคราว"
แต่สิ่งที่"ยืนยาว"... คืออำนาจของ "กฎแห่งกรรม"ธีรนาถ
19 พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.018895618120829 Mins