​กรรมชั่วทางกาย

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

กรรมชั่วทางกาย

 

 

      1) กรรมชั่วทางกาย ได้แก่การประพฤติผิดศีล 3 ข้อ แรก คือ

 


         1.1) เจตนาทำการปลดปลงชีวิตคน และสัตว์ (ปาณาติบาต) รวมทั้งการทำร้ายร่างกาย การ
 ทรมานคน และสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ


         1.2) เจตนาถือเอาของที่เขามิได้ให้มาเป็นของตน (อทินนาทาน) เช่น ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์เป็นต้น


         1.3) เจตนาประพฤติผิดทางเพศ (กาเมสุมิจฉาจาร)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0066241502761841 Mins