โลกนี้มีเวลาจำกัด

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2557

 

 

 โลกนี้มีเวลาจำกัด

 

 

                  โลกนี้มีเวลาจำกัด คือมีความตายเป็นตัวจำกัด เวลาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของคนเรา
 แม้ยุคนี้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์จะอยู่ที่ประมาณ 75 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับภพภูมิอื่นแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีอายุยืนยาวถึง 75 ปี บางคนก็ตายตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บางคนเมื่อย่างวัยกลางคนก็หมดอายุขัยเสียแล้วกล่าวได้ว่า ความตายเป็นของแน่นอนสำหรับทุกคน ไม่มีใครสามารถอยู่ค้ำฟ้าได้ แต่วันเวลาแห่งความตายของแต่ละคนไม่แน่นอนเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมชั่วของแต่ละคนทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ กรรมชั่วในอดีตที่มีผลทำให้คนเราอายุสั้นก็คือ การทำผิดศีลปาณาติบาตเป็นหลัก นอกจากนี้ กรรมชั่วที่คนเราทำด้วยความประมาทในปัจจุบัน เช่น การขับรถเร็วมาก การดื่มสุราเมาแล้วขับรถ เป็นต้น ก็เป็นสาเหตุให้คนเราอายุสั้นได้อีกเช่นกัน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014461318651835 Mins