จินตามยปัญญา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

จินตามยปัญญา

 

 

            1) จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล เป็นสิ่งที่ทุกคนมี
 ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด คนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่คิดไม่เป็น หรือไม่รู้จักคิด อย่างไรก็ตามความคิดของแต่ละคนจะถูกหรือผิด จะชั่วหรือดี ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ข้อมูลที่ตนได้รับ สภาวะแวดล้อมการปลูกฝังอบรมที่ตนได้รับประสบการณ์ชีวิต การกระทำซ้ำซากจนเป็นนิสัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนมีความคิดคือ จินตามยปัญญาแตกต่างกัน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0046845634778341 Mins