เพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

 

          เพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย

 

               ต้องหมั่นเพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย หมายถึงการหมั่นขวนขวายหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ใช้ในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร การผลิต และการบริการ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพดีที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถ ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย ซึ่งจะมีผลดีต่อการแข่งขันกันในด้านธุรกิจ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0090463002522786 Mins