ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง

 

 


บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 1 นี้ มีความคิดเห็น และพฤติกรรมอย่างไร

             บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 1 นี้ มีความคิดเห็นถูกว่า การปล่อยตัวปล่อยใจให้ทำอะไรตามอำนาจของกิเลส ที่เรียกว่ากรรมกิเลส 4 ไม่ว่าประการใดประการหนึ่ง หรือ ทั้ง 4 ประการ ย่อมมิใช่พฤติกรรมของมนุษย์ผู้มีใจสูง ใครก็ตาม ที่ประพฤติกรรมกิเล 4 ย่อมหมดศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ กลายเป็นมนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจมิจฉาทิฏฐิ จึงมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับดิรัจฉาน เมื่อเกิดความเห็นถูกเช่นนี้ บุคคลจึงเกิดความสำนึกรับผิดชอบในศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง ด้วยการไม่ยอมประพฤติกรรมกิเลส 4 อย่างเด็ดขาด

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.065570135911306 Mins