โทษของการเสพสุราเมรัย

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

โทษของการเสพสุราเมรัย

           

โทษของการเสพสุราเมรัย รวมทั้งสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ มี 6 ประการ ดังนี้


           1.1) ทำให้เสียทรัพย์ทันตาเห็น


           1.2) ทำให้เสียอารมณ์ คนอารมณ์เสียเนื่องจากความมึนเมาย่อมชอบก่อการทะเลาะวิวาท
กัน ซึ่งในที่สุดก็จะหนีไม่พ้นปัญหาที่ทำให้เสียทรัพย์ตามมาอีก


          1.3) ทำให้เสียสุขภาพ เรื่องนี้มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เมื่อ
สุขภาพเสีย ผู้เสพก็จำเป็นต้องเสียทรัพย์ซ่อมสุขภาพอย่างไม่น่าจะต้องเสีย


         1.4) ทำให้เสียชื่อเสียง ผู้เสพสุรามึนเมา ย่อมควบคุม สติสัมปชัญญะไม่ได้ ย่อมทำกรรมกิเลส 4 ได้เสมอ ซึ่งนอกจากเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงแล้ว ยังต้องเสียทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ตามมาอีก


         1.5) ทำให้เสียคน ผู้เสพสุรามึนเมาที่ก่อกรรมกิเล 4 นอกจากจะเสียชื่อเสียง และเสียทรัพย์
เพื่อแก้ปัญหาที่ตนก่อไว้แล้ว ยังอาจต้องกลายเป็นคนหมดอนาคต เสียผู้เสียคนไปอีกด้วย


         1.6) ทำให้เสียความฉลาด ฤทธิ์ของน้ำเมา และยาเสพติดทุกประเภท ย่อมทำลาย ติ
ปัญญาของผู้เสพ ดังที่ปรากฏ ให้เห็นกันโดยทั่วไป ว่าพอเหล้าเข้าปากก็กลายเป็นเสมือนคนปัญญาอ่อน ถ้าเสพไปนานๆ นอกจากจะมีผลให้ปัญญาเสื่อมทรามลงเรื่อยๆ แล้ว ก็จำเป็นต้องเสียทรัพย์บำบัดรักษากันอีก


          จากโทษทั้ง 6 ประการที่ยกมากล่าวนี้ นักศึกษาย่อมเห็น แล้วว่าโทษแต่ละประการจะก่อให้
เกิดปัญหากระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของผู้เสพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากทีเดียว

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00122283299764 Mins