เครือข่ายคนดีเป็นรั้วบ้าน

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

เครือข่ายคนดีเป็นรั้วบ้าน

 

           มีเครือข่ายคนดีเป็นรั้วบ้าน ถ้าผู้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับเรามีรั้วบ้านที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านของเราให้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง เช่น ไม่ต้องกลัวโจรเข้ามาลักขโมยทรัพย์สมบัติในบ้านไม่ต้องวิตกกังวลว่าบุตรธิดาของเราจะตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ไม่ต้องวิตกกังวลว่าลูกสาว หรือภรรยาของเรา จะถูกเดนมนุษย์ ฉุดคร่าไปข่มขืนกระทำชำเราไม่ต้องวิตกกังวล ว่าลูกชาย หรือสามีของเราจะถูกยิงเผาขน ด้วยเรื่องขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.018254816532135 Mins