คำตอบที่ตรงประเด็น

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

คำตอบที่ตรงประเด็น

 

            ในปัจจุบัน บรรดาผู้ใหญ่ที่พ้นวัยรุ่นวัยเรียนมานานแล้ว คราใดที่มีโอกาสนทนาปราศรัยกันด้วยเรื่อง สภาพสังคมปัจจุบัน แต่ละคนก็อดไม่ได้ที่จะปรารภด้วยความอนาทรร้อนใจ ในพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลาย ที่ผิดแผกแปลกไปจากประเพณี และวันธรรมอันดีงามของไทย แล้วต่างก็พร่ำถามกันว่า ทำไม ทำไม และทำไม เช่น ทำไมวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จึงชอบเที่ยวกลางคืนทำไมวัยรุ่นจึงเสพสุรา ทำไมวัยรุ่นจึงติดยาเสพติด ทำไมวัยรุ่นจึงชอบเดินตามศูนย์การค้าทั้งๆ ที่เป็นเวลาเรียน ทำไมวัยรุ่นต้องโชว์สะดือ ต้องใส่สายเดี่ยว ทำไมนักศึกษาหญิงต้องนุ่งกระโปรงสั้นที่มีตะเข็บแหวกเป็นทางยาวให้ดูอุจาด ทำไมวัยรุ่นหญิงชายจึงไปมั่วสุมกัน ทำไมวัยรุ่นจึงชอบยกพวกตีกัน ทำไมวัยรุ่นต่างสถาบันการศึกษาจึงต้องฆ่ากัน ทำไมวัยรุ่นจึงต้องรวมหัวกันแข่งรถซิ่งในยามดึกดื่น ให้เป็นที่รบกวนความสงบของผู้คน ฯลฯ


           ดูเหมือนคำถามของแต่ละคน ก็เพียงเพื่อระบายความอึดอัดรำคาญใจเท่านั้น เมื่อระบายอารมณ์หมดแล้วต่างก็แยกย้ายกันไป หรือบางคนที่มีนิสัยชอบวิพากษ์วิจารณ์ ก็อาจจะสวดรัฐบาลหรือผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพอสาแก่ใจ แล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุย โดยไม่ติดใจจะหาคำตอบให้กับคำถามของตนอันที่จริงถ้านักตั้งคำถามเหล่านั้น ตั้งใจหาคำตอบร่วมกัน เมื่อได้คำตอบแล้วนำเสนอผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางบ้านเมืองก็คงจะเกิดประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวอย่างไรก็ตาม บรรดาคำถามทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีคำตอบที่ตรงประเด็นอยู่เพียงคำตอบเดียวคือปัจจุบันไม่มีเครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่าง 3 สถาบัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นเหตุให้ทิศทั้ง 6

 

            ทำหน้าที่บกพร่องไปหมด เฉกเช่น คราใดที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนวิปริตต่อเนื่องนับแรมปี ผู้คนก็ระทมทุกข์กันไปทั่วทุกหย่อมหญ้าฉะนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าคนไทยทั้งชาติจะตื่นตัวตื่นใจจากวัตถุนิยม และบริโภคนิยม หันมาร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ รับรองว่าสัมมาทิฏฐิจะเข้าไปอยู่ในใจผู้คนเต็มอัตรา ไม่มีที่ว่างให้มิจฉาทิฏฐิแทรกแซงได้เลยอย่างไรก็ดี อาจจะมีบางท่าน สงสัยว่า ทำไมต้องเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ซึ่งเป็นของโบราณ จะใช้โครงการ หรือโปรแกรมสมัยใหม่อย่างอื่นแก้ปัญหาไม่ได้หรือ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0046481132507324 Mins