หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

             

 

หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้

 

          หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลสาระสำคัญของหน้าที่ในข้อนี้ แทนที่จะเป็นเรื่องการหาคู่ครอง รัฐจะต้องเข้าไปช่วยให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน โดยการจัดหลักสูตรอบรมหนุ่มสาว ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตวิวาห์ มีความพร้อมที่จะเป็นสามีหรือภรรยา เป็นพ่อหรือแม่คนตลอดถึงการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่มีลูกเต้ากันหลายคนแล้ว แต่ยังขาดความรู้ในการทำหน้าที่ของตนที่ผ่านมามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมบางแห่ง มีวัตถุประสงค์ อย่างใดไม่ทราบ ได้นำเรื่องเพศศึกษาเข้ามา อนในชั้นเรียนโดยมีรายละเอียดมากพอสมควร จึงเป็นเหตุจูงใจให้นักเรียนที่ได้เรียนภาคทฤษฎีไปแล้ว ต้องการทดลองปฏิบัติจริง ดังเช่นการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ผลก็คือ เด็กนักเรียนวัยรุ่นพากันไปมั่วสุมทดลองวิชาเพศสัมพันธ์ กันอย่างสนุกสนาน การเรียนการสอนเช่นนี้อาจถือได้ว่าครูผู้สอนมีความตั้งใจดี แต่ปรารถนาร้ายอย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมสำหรับการมีชีวิตครอบครัวของหญิงชายที่รัฐต้องจัดเป็นหลักสูตรการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงควรเป็นเรื่องในลักษณะนี้


           ลักษณะนิสัยของคนเราสาระสำคัญที่ทุกๆ คนจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ นิสัยดีๆ ของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไร นิสัยไม่ดี ของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อบุตรธิดาหรือคน ในปกครองของตนมีนิสัยไม่ดี จะแก้ไขอย่างไร เท่าที่สังเกตหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในประเทศไทยยังไม่เคยพบว่ามีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
Total Execution Time: 0.0011509815851847 Mins