คหบดีบุตร คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 

 

             คหบดีบุตร คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อม พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม
โดยเหตุ 4 ประการ คือ


            1. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท


            2. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน


            3. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเที่ยวดูมหรสพ


            4. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท
           

            คหบดีบุตร คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อม พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0044878681500753 Mins