ชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความตาย

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2557

 
 
 
    “ชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความตาย ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้ว ย่อมต้านทานไว้ไม่ได้ เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ ควรทำบุญอันจะนำความสุขมาให้”  ปฐมชนสูตร
 

สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา  มีเพียงบุญ และบาปเท่านั้น ที่จำแนกสัตว์ให้มีความแตกต่างกัน ความต่างกันจึงอยู่ที่การสั่งสมบุญของแต่ละคน ผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มาก ชีวิตจะมีความสุข และปลอดภัยทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ละโลกไปแล้วจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
 

การเดินทางไกลในสังสารวัฏ เสบียงเดินทางที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่าบุญ บุญเป็นมิตรแท้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ คอยสนับสนุนส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต ธุรกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนา ผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต หมั่นสั่งสมบุญบารมีให้มากที่สุด จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตโดยเร็วพลัน
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022646148999532 Mins