อุเบกขา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2549

 

.....อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย ความวางใจเป็นกลาง ลักษณะของอุเบกขาคือความไม่เอนเอียงเข้าข้างเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว เช่น ไม่เสียใจเมื่อคนที่ตนรัก ถึงความวิบัติ หรือไม่ดีใจเมื่อศัตรูถึงความวิบัติ

 

.....ลักษณะของผู้มีอุเบกขา คือเป็นคนหนักแน่น มีสติอยู่เสมอ ไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุ เป็นคนยุติธรรม ยึดหลักความเป็นผู้ใหญ่รักษาความเป็นกลางไว้ได้มั่นคงไม่เอนเอียงเข้าข้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผล ให้คุณให้โทษต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลถูกต้องคลองธรรม และเป็นผู้วางเฉยได้ในเมื่อไม่อาจประพฤติเมตตา กรุณา หรือ มุทิตาได้

 

.....อุเบกขา เป็นธรรมข้อที่ ๔ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด ปฏิฆะ คือความขัดใจความกระทบกระทั่งใจ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013646916548411 Mins