เมื่อไหร่หนอ

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

 

เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ 


รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน 


บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ 


อีกนานไหมจะได้พบช่วยบอกที 


สัญญาใจที่ให้ไว้แดนประเสริฐ 


ก่อนมาเกิดว่าจะสู้ไม่ถอยหนี 


จะร่วมแรงร่วมใจปราบไพรี 


คอยตรงนี้มานานแล้วแก้วกลอยใจ

 

 

สุนทรพ่อ

 Total Execution Time: 0.0017543474833171 Mins