สาระสำคัญของการเจริญภาวนา

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2558

สาระสำคัญของการเจริญภาวนา
 

การเจริญภาวนาเป็นงานสำคัญ

     การทำทานเป็นเสมือนการตระเตรียมเสบียงไว้ให้เพียงพอสำหรับการเดินทางข้ามพ้นสังสารวัฏผู้ที่เดินทางไกลข้ามทะเลทรายมีความจำเป็นต้องสั่งสมเสบียงเอาไว้ให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจตลอดเส้นทางฉันใดผู้ที่จะเดินทางไกลข้ามวัฏฏะก็ต้องสั่งสมเสบียง คือ ทานบารมี ของตนไว้ให้ยิ่งกว่าหลายเท่า ฉันนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ในภพชาติเบื้องหน้าจะมีทรัพย์สมบัติเอาไว้หล่อเลี้ยงตนเอง และเหลือไว้ใช้ในการสั่งสมบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก 

   การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการทำทาน มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าการรักษาศีลนั้น ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเราไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจึงดูเหมือนว่าเมื่อเรารักษาศีลไปแล้วผลประโยชน์กลับไปตกอยู่กับผู้อื่นแทนที่จะเป็นตัวเราเองผู้ที่มีความคิดความเห็นเช่นนี้ก็นับว่ามีความเข้าใจถูกแต่เข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวแท้จริงแล้วการรักษาศีลนั้นผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเพราะทันทีที่เราตั้งใจรักษาศีลก็เท่ากับว่าเราได้หยุดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนับจากนี้เป็นต้นไป จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนเพราะเราผลที่ได้กลับมาก็คือ เราจะได้รับความปลอดภัย เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งใด ที่จะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวเอง

     ดังนั้น ศีลจึงเป็นหลักประกันให้กับผู้รักษาได้ว่าในชาตินี้จะพบแต่ความสุขสวัสดี และยังเป็นหลักประกันได้อีกว่า เมื่อเกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามเราจะได้ความเป็นมนุษย์ไปทุกภพทุกชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเราได้โอกาสในอัตภาพมนุษย์นี้ไปใช้ในการสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีก

     อย่างไรก็ตามลำพังเพียงการทำทาน และรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นยังถือว่าไม่เพียงพอเมื่่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ ดับกิเลสให้หมดสิ้น หากจะอุปมาให้เห็นภาพชัดขึ้นเปรียบเหมือนกับการทำสงคราม กองทหารที่เตรียมพร้อมจู่โจมข้าศึกต้องทำการตระเตรียมเสบียงอาหารและเกราะป้องกันตัวอย่างดีที่สุดเพื่อมิให้พลาดท่าเสียทีได้เพียงเท่านี้ย่อมไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าศึกศัตรูได้ฉันใดการเตรียมเสบียงโดยการทำทานและการสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการรักษาศีลย่อมไม่อาจบอกว่าได้ทำลายข้าศึกคือกิเลสได้แล้วฉันนั้น

     ดังนั้นนอกจากการทำทาน และรักษาศีลซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญแล้วยังมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปอีกประการหนึ่ง คือ การเจริญภาวนา การทำใจให้หยุดนิ่ง ให้สงบ ผ่องใส ถือเป็น ภารกิจสำคัญของทุกคนที่จะต้องทำให้กลายเป็นวิถีชีวิตให้ได้

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ

 

 

 Total Execution Time: 0.0052290479342143 Mins