โล่เชิดชูเกียรติคุณความดี

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

โล่เชิดชูเกียรติคุณความดี

 

โล่เชิดชูเกียรติคุณความดี

วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ณ.หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
มหาเถระสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดประชุมสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
มอบโล่เชิดชูเกียรติคุณความดี ให้กับ

1.สถานีโทรทัศน์DMC

2.ชมรมบ้านแสงสว่าง  ครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย

3. คุณเพียรใจ  โรจนสินวิไล

โดยคุณบำเพ็ญ นามวงษ์ เป็นประธานชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.009515901406606 Mins