เปิดช่องใจ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

เปิดช่องใจ

 

" เ ปิ ด ช่ อ ง ใ จ "

         เปิดช่องใจให้ได้รับความสุขบ้าง
กระแสแห่งความบริสุทธิ์ จะดึงดูดสิ่งดีๆ
เข้ามาสู่ตัวเราเอง ทั้งคนดีๆ เหตุการณ์ดีๆ
ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็จะหลั่งไหลมาเป็นอัตโนมัติ
กระแสใจที่ดีมีคุณภาพนี่แหละ จะดึงดูดความสุข ความสำเร็จ 
มาสู่ตัวเราเองได้ง่ายๆ แล้วเราจะอัศจรรย์ใจเลยทีเดียว

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054026166598002 Mins