วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

 

พุทธพจน์เตือนใจ

             "กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว พึงละอามิสในโลกเสีย มุ่งสู่สันติเถิด"  อัจเจนติสูตร

             วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตของเราร่วงโรยไปทุกขณะ ความแข็งแรงก็เสื่อมถอยไปตามลำดับ ผู้ไม่ประมาทในชีวิตควรมองให้เห็น มรณภัย คือ ความตายที่เข้ามาเยือนอยู่ทุกวินาทีว่า เป็นภัยใหญ่หลวงจะหลีกหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น เราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเอง และแก่เพื่อนร่วมโลกให้มากที่สุด ให้วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปพร้อมบุญกุศลที่เพิ่มขึ้น เวลาในโลกมนุษย์สั้นนิดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในสัมปรายภพแล้ว ต่างกันมาก เพราะชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานจริงๆ เป็นแสนเป็นล้าน เป็นหลายๆ ล้านปี

 

 

 Total Execution Time: 0.0011224667231242 Mins