คนส่วนใหญ่ใส่ใจผลระยะสั้น

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2558

 

คนส่วนใหญ่ใส่ใจผลระยะสั้น

 

Majority of people think 
about short-term results.
Intelligent people think 
about long-term results.

คนส่วนใหญ่ใส่ใจผล
ระยะสั้น คนฉลาดใส่ใจผล
ระยะยาว 

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0011926492055257 Mins