ทำไมต้องทำบุญ

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 

ทำไมต้องทำบุญ

 

ทำไมต้องทำบุญ

            เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อย อุปสรรคในชีวิตก็มาก ถ้าบุญมาก อุปสรรคในชีวิตก็น้อย ถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมด
บาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผล ทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานา เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความสุข หมดอำนาจวาสนา เสียชื่อเสียงเกียรติยศ แม้คนที่รักกันก็หมดรัก แม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้...

           ฉะนั้น การจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต ก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกิน หรือคิดจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือพระเจ้าจักรพรรดิ แม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอรหันต์ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีบุญถึง บารมีถึง ถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคง
และมีความสุข

            ด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญ เพราะบุญ คือเบื้องหลังความสุข ความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริง

 

 

จากหนังสืออยู่ในบุญ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2554

 


 

 Total Execution Time: 0.001103150844574 Mins