หลวงพ่อเรียกให้ไปเป็นทหารเอก

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2558

 

หลวงพ่อเรียกให้ไปเป็นทหารเอก

 

โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ           
ตอนที่45 โดยสิงหล     13 ก.ย. 58  

           อาตมาเป็นสามเณรอีกองค์ ที่ครูบาอาจารย์มุ่งหวัง ที่จะรับสืบทอด ในวิชชาธรรมกาย อาตมาก็ทำดีที่สุด เพราะว่าสมัยเป็นเณรปฏิบัตินี้ จิตมันไม่วอกแวก จิตมันไม่ฟุ้งซ่าน เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่มี ผู้หญิงนี่รักไม่เป็น ความรักนี่ไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นจิตมันก็แน่วแน่ นิ่ง สงบเย็น เบิกบาน แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติธรรม ได้เข้าถึงธรรมกายได้ง่าย ก็สำเร็จธรรมกายตั้งแต่ตอนเป็นเณร หลวงพ่อเรียกให้ไปเป็นทหารเอก คือเป็นเณรน้อยๆ เข้าไปปฏิบัติในโรงงาน เขามีศัพท์เรียกว่าโรงงาน คือผู้ที่ได้ธรรมกายขั้นสูงแล้วจะต้องได้ระดมพลกันมาเพื่อที่จะทำงานต่อสู้กับฝ่ายอธรรม คือคนที่ชั่วมันก็ชั่วสุดๆเหมือนกันนะ คนที่ชั่วสุดๆมันก็มีหัวหน้าใหญ่เหมือนกันนะ เหมือนกับฝ่ายข้าศึก ฝ่ายคอมมิวนิสต์มันก็ใหญ่ จริงๆ มันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายชั่ว ฝ่ายเสรีก็มีอเมริกาเป็นหัวหน้าหัวโจกอะไรอย่างนั้นนะ เราเป็นพระฝ่ายธรรมะ ฝ่ายพระพุทธศาสนาก็จะมีมารมารังควานตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีพระเทวทัต มีมาร นางจิญจมาณวิกา อะไรไปต่างๆนานา คอยมาเบียดเบียน แล้วก็มาทำร้ายพระพุทธเจ้านัยยะเดียวกัน  สมัยที่เราปฏิบัติธรรม ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้ว สามารถเดินธรรมได้ สามารถที่จะถอดกายได้ ไอ้ที่ประหลาดที่สุดคือให้ถอดกาย การถอดกายคือถอดจิตไปในที่ต่างๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไปดูสิ่งต่างๆ ไปพบเห็นในแดนที่ไม่เคยไป ไม่รู้จัก ไปพบบุคคลที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น อันนี้เป็นอำนาจ แล้วก็เป็นสิ่งปาฏิหาริย์ของวิชชาธรรมกาย

   

 

(เรื่องเล่าโดย พระดร.มหาทวนชัย อธิจิตโต
บุคคลยุคต้นวิชชาเล่ม1)

 

 

 Total Execution Time: 0.009683100382487 Mins