CD" มงคลชีวิต ๓๘ ประการ" โดย พระภาวนาวิริยคุณ ( เผด็จ ทัตตชีโว )

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2548

 

.....สวัสดีค่ะ เพิ่งจะผ่านวันสำคัญที่เราให้กับเด็ก ๆ กันมาหมาด ๆ และที่ดูจะแปลกไปบ้างจากปีก่อน ๆ คือ มีบางท่านถึงกับกล่าวว่า "ขอเป็น"ของขวัญ"แทน"คำขวัญ" ให้เด็ก ๆ ก็ละกันในปีนี้" รวมทั้งสิ่งที่น่าพึงปรารถนาที่สุดประการหนึ่งคือ สังคมและประเทศชาติจะดีได้ ก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนเป็นคนดี แต่การปลูกฝังอบรมคนให้เป็นคนดีนั้น จึงควรเริ่มทำตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพราะพร้อมจะรองรับคุณความดีได้เต็มที่ โดยหากทำให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน มิใช่หรือคะ

 

....."มงคลชีวิต ๓๘ ประการ " รวบรวมไว้ในรูปแบบของ CD ที่ฟังแล้วเพื่อให้เกิดความรู้กระจ่างจนกลายเป็นความเข้าใจ ให้กับทุกคนได้ทั้งครอบครัว เป็นการศึกษา ด้วยสื่อที่ใช้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่ง เท่ากับนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดย"การศึกษาจากมงคลชีวิตนี้ จะนำไปสู่การฝึกฝนตนเอง เพื่อความประพฤติและความสามารถที่จะครอบครองสิ่งทั้งปวงอันเป็นมงคลไว้ได้ คือหมายถึงความมีพร้อม ความถึงพร้อมทุกประการในชีวิต …"หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือได้หลักในการดำเนินชีวิตที่ดี ได้รับแต่ความสำเร็จ ความสุข ความเจริญในทุก ๆ ด้าน ซึ่งใคร ๆ ก็ย่อมปรารถนา

.....จากผลงานการเทศน์การสอนที่ถูกเรียบเรียงขึ้นเป็นทั้งหนังสือ เทป วีดิทัศน์ มาแล้ว โดยพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ที่ท่านใช้เวลาเพื่อการค้นคว้า รวบรวมแล้วหลายขั้นตอน เพื่อนำมาถ่ายทอด ให้กระจ่างชัดจนเกิดความเข้าใจได้อย่างดี

.....เป็นหมวดธรรมะที่จัดไว้ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นหมวดธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์ที่ได้ก็ตั้งแต่ ทำให้ได้คนดีมีประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมแห่งชาติ ถึงสังคมของโลกทีเดียวค่ะ

.....CD ชุดนี้ มีถึง ๘ แผ่นด้วยกัน ให้ฟังกันได้มาก ๆ จนรู้จัก เข้าใจ ในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงมหากรุณาแยกแยะไว้ให้อย่างสมบูรณ์ และคงอยู่นำมาปฏิบัติได้จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้

.....และด้วยการนำเสนอรูปแบบทั้งกล่องและปกที่สวยงาม จึงพร้อมมอบเป็นของขวัญแก่ตัวคุณเอง รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ต่อ ๆ ไปได้ไม่รู้จบ โดยเฉพาะบุตรหลานที่เราควรมีส่วนร่วมกับรับผิดชอบ ในการช่วยกันปูพื้นฐานแห่งชีวิตอันดีให้แก่เขาด้วยค่ะ

 

.....สนใจ ติดต่อรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๕๒๔ ๐๒๕๗-๖๓ ค่ะ.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023370599746704 Mins