ดยปกติแล้ว คุณนายเลี้ยบจะเชิญคุณยายทองสุก สำแดงปั้น ศิษย์...ที่ปฏิบัติธรรมได้ผลดีจนหลวงพ่อวัดปากน้ำไว้วางใจส่งออกไปเผยแผ่ธรรมะ
...อ่านต่อ
 แม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด  ความปรารถนา จะไปขอขมาพ่อก็ไม่เคยจางหายไปจากใจของคุณยายเลย แม้แต่น้อย
...อ่านต่อ
อาณาบริเวณทุ่งนากว้างใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอนครไยศรี จังหวัดนครฐม ในครั้งนั้นดารดาษ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร