“คุณยาย” ทุกคนคงเคยเรียกคำ ๆ นี้  ซึ่งเป็น คำที่ใช้เรียกแทนชื่อคุณแม่ของคุณแม่  หรือเป็นคำพื้น ๆ ที่ใช้ กันอยู่ทั่วไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร