ไม่ว่าจะทำงานอะไร เรามักจะได้ยินคำว่า "เดี๋ยวก่อน" อยู่เสมอ ทำให้เลื่อนการทำงานออกไปอีก พอใกล้ถึงเวลาส่งงานค่อยกลับมาทำ
...อ่านต่อ
เรื่องเวลาเป็นเรื่องใหญ่มาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่า
...อ่านต่อ
ในแต่ละวันทุกคนมีเวลาเท่านั้น คือ 24 ชั่วโมง แต่คนเราใช้เวลาต่างกัน
...อ่านต่อ
หลายคนคงเคยมีความรู้สึกเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ เซ็ง ๆ หมดอารมณ์หมดไฟในการทำงาน
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งใด
...อ่านต่อ
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก
...อ่านต่อ
เวลาเป็นทรัพยากรที่ได้มาฟรี ๆ แต่ก็มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถเก็บสะสมได้ ไม่สามารถขอยืม
...อ่านต่อ
อย่างทะลุปรุโปร่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ ของคนโดยทั่วไปมี 3 ประการ
...อ่านต่อ
ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้เวลาให้เป็น เรามาทำความเข้าใจเรื่องของ "เวลา" ทั้งทางโลกและทางธรรมในแบบเจาะลึกกันก่อน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล