เนื่องจากสมเด็จพระอมรินทราธิราช มักเสด็จนำเทพบริวาร มาสดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
“ลูกรัก ทำไมจึงยังไม่ยอมออกไปสู่ที่ประชุมเล่า พ่อให้เขามาตามตั้งหลายครั้งแล้ว เจ้าก็ยังนิ่งเฉยอยู่”
...อ่านต่อ
ท้าวสักกะทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ ทรงทราบว่าพระมเหสีทั้งสามได้อุบัติแล้วบนดาวดึงสพิภพนี้ คงขาดแต่นางสุชาดา
...อ่านต่อ
 เมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรเสร็จสิ้น  อสูรถึงแก่ความปราชัยแล้ว เทพนคร1 ในสวรรค์ชั้นนี้ได้บังเกิดขึ้นประกอบด้วยทิพยสมบัติต่าง ๆ
...อ่านต่อ
เมื่ออสูรทั้งปวงได้สถิตอยู่ในอสูรพิภพนั้นก็มีความผาสุก เช่นกับเมื่อเสวยสุขอยู่ในทิพยพิมานเช่นกัน เพราะด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ของจอมอสูรและอสูรบริวารทั้งปวง
...อ่านต่อ
 “เอ๊ะ นั่นช้าง! มีเทพองค์หนึ่งประทับอยู่ ณ มณฑป กลางกระพองช้าง มีเทพบริวารแห่ห้อมมากมาย ดิรัจฉานก็ถือกำเนิดบนสวรรค์ได้ด้วยหรือหนอ?”
...อ่านต่อ
ภายนอกอุทยานสวรรค์ “เอกเทพ ท่านหายไปไหนมาวันหนึ่ง..
...อ่านต่อ
“มีเรื่องอะไรกันหรือ?” อสุรเทพบดีตรัสถามอสุรเทพทั้งปวง ที่พากันมาออขวางทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล