เราต้องตั้งสติก่อนพูด ถ้าคิดว่าพูดแล้วเราขาดทุน ก็อย่าเพิ่งพูด
...อ่านต่อ
.พยายามนั่งธรรมะให้มากๆ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น
...อ่านต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้ สู้ด้วยการทำความดี
...อ่านต่อ
เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา
...อ่านต่อ
คนอวดรู้..มัวแต่สู้กัน
...อ่านต่อ
ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส
...อ่านต่อ
.....ก่อนนอน ให้นั่งสมาธิก่อน แล้วค่อยนอน เริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเองทุกอย่าง
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร