ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถาอุจฉิฏฐภัตตชาดกว่าด้วย นางพราหมณีหาชายชู้

อรรถกถา อุจฉิฏฐภัตตชาดก

ว่าด้วย นางพราหมณีหาชายชู้

 

                  ณ พระเชตวันมหาวิหาร สถานที่ ที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ มีภิกษุรูปหนึ่ง มาเข้าเฝ้าพร้อมกับยกล่าวว่า "ข้าพเจ้านั้นอยากจะสึก" เมื่อได้ยินดังนั้น พระองค์ทรงถามกลับว่า "เพราะเหตุใด ถึงจะลาสิกขาออกไปล่ะ"  "เพราะภรรยาเก่าพระเจ้าข้า" "อย่างนั้นหรือ" พระองค์นิ่งไปชั่วครู่

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8701.png

 

                  ก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้ง "ดูก่อนภิกษุ หญิงนี้เป็นผู้ที่ทำความเสื่อมเสียให้กับเธอ แม้ในอดีตก็ยังให้เธอบริโภคอาหารเหลือจากชายชู้" จากนั้นทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่ามีใจความว่า


                  ในอดีตกาล สมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลฟ้อนรำที่ยากจน เที่ยวขออาหารเลี้ยงชีพไปทั่ว ใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งแต่เล็กจนกระทั้งเติบใหญ่ 

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.png

 

                   จนในวันหนึ่ง ชายหนุ่มเที่ยวเดินเตรดเต่ขอข้าวกิน ตามบ้านต่างๆ จนกระทั่งมาถึง บ้านของพราหมณีซึ่งในขณะนั้นกำลังนั่งกินข้าวกับชายผู้หนึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%873.png

 

                   เมื่อเห็นดังนัั้น ชายฟ้อนรำจึงตรงปรี่เข้าไปพร้อมกับนั่งลงกับพื้น "ท่านหญิงท่านชายที่กำลังทานอาหาร ช่วยแบ่งมาให้เราสักหน่อยได้ไหม" ชายฟ้อนรำเอ่ยขึ้น เมื่อทั้งสองได้ยินดังนั้น ฝ่ายหญิงสาวตอบว่า "ข้าไม่ให้ข้าวกับเจ้าหรอก รีบไสหัวออกไปซ้ะ เก๊ะกะลูกกะตาจริงๆ" เมื่อชายฟ้อนรำได้ยินอย่างนั้น  ก็นิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะค่อยๆถ่อยห่างออกมา 

 

                   เหมือนฟ้าเล่นตลก ขณะพราหมณ์หนุ่มผู้เป็นสามี กำลังเดินเข้ามาพอดี แต่หญิงสาวเห็นสะก่อน เจ้าตัวเอ่ยด้วยท่าทีละล่ำละลัก "ทะ..ทะ..ท่านพี่ รีบไปซ่อนตัวในยุ่งข้าวเร็ว สามีน้องมา! " ด้านชายชู้นั้นไม่รอให้ฝ่ายหญิงพูดจบ ก็รีบตรงดิ่งไปสถานที่เป้าหมายทันที

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%874.png

 

                   ฝ่ายหญิงสาว รีบทำลายหลักฐานตักข้าเข้าปากอีกสองสามคำ แล้วเอาส่วนที่เหลือ "เร็วเซ่ๆๆ เดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดี" ความรีบร้อนพุ่งพรวดเข้ามาในหัวเต็มไปหมด หญิงสาวเทกลับไปดังเดิม พร้อมทั้งใช้มือพลิกข้าวก้นหม้อให้มาอยู่ด้านหน้าแทน

       

                   ครั้นเมื่อผู้เป็นสามี มาถึงบ้านกำลังจะกินข้าวแต่พบความผิดปกติขึ้น คือข้าวก้นหม้อ นั้นเย็นชืด แต่ด้านบนนั้นร้อนราวกับข้าวที่หุงใหม่  ความคิดแว้บเข้ามาในหัวพราหมณ์หนุ่มผู้นั้นทันที  ข้าวนี้คงเหลือจากคนอื่นแน่ จึงได้เอ่ยถามกับภรรยาตน "น้องหญิง ปกติข้าวที่คดข้างบนควรจะเย็น ข้างล่างควรจะร้อน แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไรกัน"

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%875.png                    แต่แทนที่เจ้าตัวคนถามจะได้คำตอบจากภรรยา กลับตรงกันข้าม มีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้น เจ้าตัวยังคงพยายามถามแล้วถามเล่า แต่ไม่มีคำตอบใดๆ หลุดออกจากปากของนางแม้แต่น้อย 

 

                   ผ่านไปไม่กี่อึดใจ ก็มีเสียงชายขับร้องเพลงดังขึ้น "เออ เอ่อ เอ่ย ชะเอิงเอย วันนี้ข้ามีเรื่องมาเล่า เป็นเรื่องครั้งเก่า เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงชั่วตัวดีที่มีสามี แต่โชคไม่ดี แอบมากิ๊กนั้งกินข้าว คั่วชู้รัก แต่สักพักผัวกลับมา จึงให้ชายชั่วช้า หนีเข้ายุ่งไป " เพลงถูกขับร้องเป็นท่วงทำนอง วนไปมา 

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%876.png

 


                     "ท่านจงจับมวยผมของชายชู้ผู้นั้น แล้วโบยนำออกจากยุ้ง จงสั่งสอนเขาไม่ให้กระทำอย่างนี้อีก" เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวจบก็หลีกไป พราหมณ์ก็สั่งสอนคนทั้งสองไม่ให้ทำความชั่วเช่นนี้อีกด้วยการขู่และตบตี เสร็จแล้วก็ไป   พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประกาศสัจธรรม ทรงประชุมชาดก. เมื่อจบสัจธรรม ภิกษุกระสันตั้งอยู่ในโสดาบัน
พราหมณีในครั้งนั้น ได้
เป็นภรรยาเก่าในครั้งนี้
พราหมณ์ได้เป็น ภิกษุกระสัน
ส่วนบุตรคนฟ้อนรำคือ เราตถาคต นี้แล.

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล