วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ DMC ได้รับ ๑๒ รางวัล Telly Awards รางวัลสื่อมาตรฐานระดับโลก

                   ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่บนโลก แบ่งกันเป็นทวีป ประเทศ และภูมิภาค เส้นแบ่งเขตแดนไม่ได้สร้างความแตกต่าง ของผืนดินแต่อย่างใด ยังคงความเป็นผืนดินเดียวกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ ผืนน้ำจรดผืนฟ้า เช่นเดียวกับสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมส่งผลเป็นความสุข ความชื่นใจเสมอ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด เพราะความดีเป็นของสากล ที่หลอมรวมความเป็นมนุษยชาติไว้ด้วยกัน

                    รายการสื่อสีขาวของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา หรือรู้จักกันดีในนาม DMC Channel คือ ประจักษ์พยานยืนยันถึงการสร้างความดีสากล ที่เข้าถึงจิตใจผู้คนทุกชาติทุกภาษา ผ่านการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก Telly Awards ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งสร้างปรากฎการณ์ที่น่าสนใจในแวดวงสื่อสารมวลชน กับรางวัลสื่อมาตรฐานระดับ ถึง ๑๒ รางวัล
                   
                   Telly Awards เป็นหนึ่งในองค์กรที่วัดระดับมาตรฐานของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และมอบรางวัล ให้กับประเภทงานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิลทีวี รวมทั้งงานวึดิโอ และภาพยนตร์สารคดี

                    Telly Awards ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ โดย Mr. David E. Carter โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อให้มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน (High Standard of Merit) โดยเริ่มต้นจากสื่อโฆษณาก่อน และในภายหลัง จึงได้มีรางวัลสำหรับวีดิโอ และรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นกระแสของการสร้างสรรค์ในการทำสื่อ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการผลิตสื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

                    Telly Awards เป็นหนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวงการสื่อโฆษณา ในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า ๑๓,๐๐๐ ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัท production ท้องถิ่น ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่

                    Telly Awards จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ Mr. David E. Carter ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top จากวงการสื่อและโฆษณา ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน

                    ทั้งนี้ องค์กรที่เคยได้รับรางวัล ล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ว่าผ่านมาตรฐานสูงในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ ของ Telly Awards มาแล้วทั้งสิ้น อาทิเช่น AOL , CNN , Discovery Education , Disneyland Resort , ESPN, Hallmark Channel , Microsoft , NBA Entertainment , Nike , The History Channel ฯลฯ


รายการสื่อของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้รับรางวัล
Telly Awards (เทลลี่อวอร์ดส) รางวัลสำหรับสื่อที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานโลก

                    ๑.ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านรายการที่เหมาะสำหรับเด็ก (Children)

                    ๒.ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านการใช้เพลงประกอบ (Use of Music)

                    ๓.รายการ case study ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                    ๔. เพลงพุทธประวัติ ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                    ๕. ทศชาติชาดก ได้รับ ๒ รางวัล คือ
                 
                                          - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                           - สื่อคุณภาพด้านสาระบันเทิง (Edutainment)
                   
                    ๖. animation มหานรกขุม ๕ ได้รับ ๒ รางวัล คือ
                                       - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                       - สื่อคุณภาพด้านการใช้แอนิเมชั่น (Use of Animation)

                    ๗. ช่วงเทเหล้าเผาบุหรี่ ได้รับ ๔ รางวัล คือ
                 
                                       - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                       - สื่อคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness)

                                       - สื่อคุณภาพด้านสังคม (Social Issue)
                                       
                                       - สื่อคุณภาพด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation)

รวมทั้งสิ้นขณะนี้ได้รับ ๑๒ รางวัล และยังมีรายการอื่นๆ ของร.ร.อนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่กำลังรอผลการตัดสินอยู่

                    ด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ และความรักในการสร้างสันติสุขอันแท้จริงให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลก ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านคือแบบอย่างของการสร้างความดี ที่สอนให้ทุกคนพร้อมจะทำความดีทุกรูปแบบ โดยไม่หวังคำยกย่องสรรเสริญ หรือสิ่งตอบแทนอันใด

                    ทำให้ DMC Channel รายการสื่อสีขาวของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา คือหน่วยงานเล็กๆ ที่ใครก็ตามหากมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการผลิตสื่อของสถานีแล้ว ต้องบอกได้คำเดียวว่า "ทึ่ง" เพราะมีเงินทุนดำเนินการเพียงน้อยนิด กับเครื่องมืออุปกรณ์คุณภาพระดับกลางจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้ มาตรฐานของการผลิตสื่อ ไม่ได้วัดกันที่อุปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างใด แต่วัดกันที่คุณภาพของสื่อที่ผลิตออกมา ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมมากน้อยเพียงใด

                    ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของรายการทุกคนทำงานด้วยใจ และยินดีที่จะควักเงินทุนของตนเอง โดยปราศจากผลกำไร เพราะรู้ดีว่า ในที่สุดของปลายทางนั้นมีความสว่าง ระหว่างทางนั้นมีความสุขของการทำ "หน้าที่อันยิ่งใหญ่" เป็นพลัง หวังเห็นเพียงชีวิตที่สดใสของผู้คนมากมาย ด้วยการจุดดวงประทีปส่องนำทางสังคมดีงามในวันข้างหน้า

                    รางวัลการผลิตสื่อมาตรฐานอันทรงเกียรติระดับโลก หรือ Telly Awards ในครั้งนี้ เป็นเพียงภาพรวมแห่งความสำเร็จ เป็นเพียงบางส่วนของแนวทางการปลูกฝังศีลธรรม เป็นเพียงบางตัวอย่างของรายการจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มานะบากบั่น ฝึกฝนอดทน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งมาเป็นเพชรเม็ดงามที่ทอแสงเจิดจรัส เป็นที่น่ายกย่อง และภาคภูมิใจ

                    จนสามารถกล่าวได้ว่า นี่มิใช่บทเรียนที่สวยหรูในตำรา แต่เป็นแนวทางการสร้างนิสัยใฝ่รู้ และใฝ่ดี ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติภาษา หากมีโอกาสอยากเชิญชวนทุกท่านให้ชมรายการ DMC Channel แล้วท่านจะพบว่า รายการเหล่านี้ มิได้เป็นรายการ ที่เพียงให้ความรู้ด้านหลักธรรมะเท่านั้น หากแต่ให้คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แก่ทุกคนบนโลกอย่างแท้จริง

                    ขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตรายการทุกท่าน ที่ต่างเดินบนเส้นทางสายนี้ เส้นทางแห่งความดีของผู้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน ที่ยังต้องก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 54 เมษายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล