วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฉลองพุทธชยันตีครั้งยิ่งใหญ่ พรรษาชัยแห่งการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญ

เรื่อง พระสมศักดิื จนฺสีโล

 

 

ฉลองพุทธชยันตีครั้งยิ่งใหญ่

พรรษาชัยแห่งการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

          ในขณะที่สงครามทางโลกมักจะได้ชัยชนะจาก การมีกำลังพลและกำลังอาวุธที่เหนือกว่า แต่ในทาง ธรรมนั้นกลับถือว่า การที่มหาชนมุ่งมั่นฝึกฝนอบรม ตนเองตามหลักพระพุทธธรรมคำสอน จนมีกำลังศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา มีจำนวนมากเท่าใด นั่นคือชัยชนะครั้งสำคัญอันจะนำโลก ไปสู่ความสุขสงบ และพบสันติภาพได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ การบวชเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ได้มีกุลบุตรออกบวช เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษานี้ เป็นจำนวนมากอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้ พบเห็นแล้ว ยังถือเป็นการฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ ที่จะจารึกเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้เป็นความประทับใจไปตลอดกาลนาน

 

 

เสียงสนั่นลั่นกลองธรรมเภรี... พรรษานี้จักกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

          ทุก ๆ ปีแม้มหาชนจะได้เห็นภาพการบวช พระภิกษุสามเณรในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ ที่มีผู้เข้าอบรมมากมายบนลานธรรม แต่ในฤดูเข้า พรรษานั้น การที่จะมีกุลบุตรสมัครเข้ามาบวชซึ่งต้อง ใช้เวลาอบรมมากกว่า ๓ เดือน ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำบุญที่ออกแจ้งข่าวการบวช และผู้จะตัดสินใจสมัครบวชเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้นเมื่อเสียง กลองธรรมเภรีอันก้องสนั่นประดุจกลองศึกดังขึ้น ทำให้จิตใจอันฮึกเหิมของเหล่าผู้นำบุญและยอดกัลยาณมิตรทั้งหลาย ลืมความเหน็ดเหนื่อย ลืม สิ่งผูกพันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งต่าง ๆ หมดสิ้น ต่างชักชวนกันออกทำหน้าที่แจ้งข่าวการบวชเข้าพรรษา ในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๖ (รุ่นเข้าพรรษา) ซึ่งมีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะ ทุกคนตระหนักดีว่า ขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังอยู่ ในสภาวะที่ต้องช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น มาดุจครั้งสมัยพุทธกาล ดังนั้น ในแต่ละท้องถิ่นจะเห็นภาพผู้นำบุญกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าออกทำหน้าที่ แจ้งข่าวการบวชเข้าพรรษาด้วยความร่าเริงเบิกบาน ดุจทหารจักรพรรดิกำลังร่ายรำเพลงดาบอย่างองอาจ สง่างามอยู่ท่ามกลางสมรภูมิ

 


 

เรานั้นมาจากทุกสารทิศ... เพื่อรวมจิตมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

          หลังจากผู้สมัครบวชเข้าพรรษา เข้ารายงานตัวตามศูนย์อบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว จากการเป็นฆราวาสหรือผู้ครองเรือน ก็ได้รับการอบรมให้ก้าวสู่ความเป็นผู้ปลอดกังวลจากภารกิจทางโลก นับตั้งแต่การได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยธรรมะ เบื้องต้น การประกอบพิธีตัดปอยผมและปลงผม การเข้าสู่พิธีขอขมาบิดามารดา และมอบผ้าไตร การออกประกาศศรัทธาที่จะเข้าสู่เพศสมณะ ด้วยการจัดขบวนแห่นาค ให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการ ของศรัทธาสาธุชนตามย่านชุมชนต่าง ๆ จนสามารถเริ่มปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรประจำวัน ของการเป็นนักบวชมากขึ้น ขณะที่ภายในตัวของผู้เป็นธรรมทายาท กำลังเริ่มบริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยหลักธรรมปฏิบัติ ส่วนภายนอกนั้น บุคคลทั่วไป ล้วนเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมทายาทที่ชัดเจนมากขึ้น นับตั้งแต่ใบหน้าของแต่ละท่านที่ผ่องใสขึ้น มีกิริยาอาการสำรวมมากขึ้น หรือแม้แต่การสนทนา ปราศรัยก็เน้นหนักไปในทางธรรมมากกว่าการพูดคุยเรื่องทางโลก และหากธรรมทายาทเริ่มสังเกตตนเอง ย่อมจะพบว่าได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้เริ่มหันมามองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความเครียดความกังวลเริ่มบรรเทาเบาบางลงไป ทุกวัน จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม อันเป็นวันรวมธรรมทายาททุกศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมและ เตรียมการประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันนั้น ธรรมทายาททุกท่านเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญ ของตนเองว่า เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของพลังอัน ยิ่งใหญ่ ที่จะนำพาโลกไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ และแม้เราจะมาจากต่างทิศ แต่เราทั้งหลายล้วนมีจิตมุ่ง ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

 

 

วันเวลาที่ล้ำค่า...คือวันเวลาที่...ถึงวันรอคอย

          เช้ามืดของวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม คือวันที่เหล่าธรรมทายาททั้งหลายต่างรอคอยที่จะให้มาถึง เพราะเป็นวันที่จะมีการประกอบพิธีบรรพชาครั้งยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่เช้ามืดมีการเดินเวียนกระทำประทักษิณรอบ มหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายฆราวาส ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความสำคัญต่อบ้านเมืองและมีส่วนในการส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและ

 


 

          ธรรมทายาทที่ยังอยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ เดินเป็นขบวน ยาวเหยียดอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งภาพการบวชเข้าพรรษาจำนวนมากมายเช่นนี้ ได้ถูกเผยแพร่ออก ไปทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้เป็นที่ปลาบปลื้มใจของ ผู้ชมทั่วโลก และยังความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้น แก่ดวงใจของผู้ที่ได้พบเห็นอย่างท่วมท้นทับทวี แม้ตัวของผู้เป็นธรรมทายาทเองก็ตาม ต่างเข้าร่วมพิธีบวชด้วยความปีติเบิกบานและปลาบ ปลื้มยินดีในประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิต

 


 

การบวชทั้งภายนอกและภายใน

          การประกอบพิธีบรรพชามีขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม- ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมด้วยเหล่าพระมหาเถรานุเถระจากทั่วประเทศได้เมตตาไปร่วม คล้องผ้าอังสะให้แก่ธรรมทายาทผู้เข้าบวช ซึ่งความ พร้อมเพรียงของระเบียบแถว ของเหล่าธรรมทายาทได้สร้างความงดงามให้บังเกิดขึ้น ณ มณฑลพิธี สภาธรรมกายสากล และเมื่อทุกท่านเปล่งเสียงขอบวชพร้อม ๆ กัน ก็บังเกิดเป็นภาพและเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ งดงาม ที่แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะเข้าสู่ เพศพรหมจรรย์อย่างมุ่งมั่น ความสงบเสงี่ยม สง่างาม ของธรรมทายาทแต่ละท่าน มิเพียงบ่งบอกถึงความ เป็นผู้ผ่านการอบรมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น ยังเป็นสิ่งที่ทำให้มองทะลุไปถึงความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ที่จักมีพระภิกษุสามเณร ผู้พร้อมด้วยวัตรปฏิบัติ ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้และ คุณธรรม ที่จะร่วมกันสืบสานจรรโลงอายุพระพุทธ-ศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน

 

 

          หลังจากนั้นไม่นาน ภาพของธรรมทายาทในชุดขาว ณ สภาธรรมกายสากล ก็กลับกลายเป็นภาพ สามเณรธรรมทายาทที่ห่มดองครองกาย ด้วยผ้ากาสาวพัสตร์เหลืองทองอร่าม ดารดาษเต็มไปทั่วสภาธรรมกายสากล

          การบวชครั้งนี้ ธรรมทายาทหลายท่านมีความ มุ่งมั่นตั้งใจว่า จะไม่เพียงบวชภายนอกด้วยการห่มครองผ้าไตรเท่านั้น แต่จะฝึกฝนให้จิตใจห่มด้วยธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นทั้งพระภายนอกและพระภายใน

 

 

ขออนุโมทนาสาธุการ...มาถึงวันนี้...เพราะมีเธอ

          หลังจากได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรธรรมทายาทเรียบร้อยแล้ว ธรรมทายาทผู้องอาจเหล่านี้ ก็เดินทางกลับไปยังศูนย์อบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและอธิษฐานจำพรรษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดต่าง ๆ หลาย ท่านล้วนมีความหวังว่า ในพรรษานี้ จักเป็นพรรษาอันล้ำค่า ที่จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ เป็นพระที่ญาติโยมกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ และจักสั่งสมบุญกุศล เพื่ออุทิศแผ่ส่วนบุญนี้แก่บิดามารดา ตลอดจนบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลาย

 

 

          ขณะเดียวกันก็จะขอแผ่บุญนี้ไปยัง ผู้นำบุญที่ทำหน้าที่แจ้งข่าว และชักชวนให้มาบวชในโครงการนี้ ซึ่งทำให้ธรรมทายาทมีวันนี้ วันที่ได้ถือเพศสมณะ อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เพราะหากไม่มีผู้นำบุญออกทำหน้าที่แจ้งข่าวเชิญชวนบวชเข้าพรรษาแล้ว โอกาส ที่จะมีวันนี้ก็ยากจะเกิดขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนกังวลอยู่กับหน้าที่การงานและความรับผิดชอบที่ยาก จะปลีกตัวออกมาได้ แต่เมื่อมีผู้มาให้แนวทาง มาให้ กำลังใจ และให้ความเชื่อมั่นในการออกบวช ก็ทำให้ มั่นใจในการตัดสินใจบวชในพรรษานี้อย่างไม่มีความ กังวล

          ผู้นำบุญเหล่านี้ แม้มิใช่ญาติพี่น้อง มิได้มี ค่าจ้าง เงินเดือน หรือได้รับการประกาศยกย่องด้วย เหรียญตราใด ๆ แต่พวกเขาก็มีจิตใจที่สูงส่ง ออกทำหน้าที่ชวนบวชโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและกล่าวแต่วาจาที่ไพเราะ น่าฟัง พร้อมที่จะให้อภัย และไม่หวั่นไหวต่อกิริยาอาการก้าวร้าว หรือถ้อยคำที่ ไม่ไพเราะหูของคนที่ยังไม่เข้าใจ สิ่งที่ผู้นำบุญเหล่านี้ ทุ่มเทลงไปทั้งแรงกายแรงใจเพื่องานพระพุทธศาสนา จักเป็นบุญบารมีติดตามตัวไปตราบสิ้นกาลนาน

 

 

ชีวิตนี้..ชีวิตสมณะ..ชีวิตอันประเสริฐ

          เหล่าธรรมทายาททั้งหลายที่ผ่านการบรรพชา และอุปสมบทแล้ว หากจะลองมองย้อนมาถึงตนเอง ย่อมจะรำลึกถึงสิ่งสำคัญประการหนึ่งว่า บัดนี้ เรามีชีวิตต่างจากคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนแล้ว ทันทีที่ห่มกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ ทั้งมนุษย์และเทวดาก็ล้วนกราบไหว้ ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีตำแหน่งหน้าที่ สูงส่งเพียงใด ท่านก็ก้มกราบไหว้เราผู้เป็นพระภิกษุ แม้เพิ่งจะบวชใหม่ก็ตาม

          ดังนั้น...เพศนักบวชในพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นเพศสูงส่ง แม้ในสมัยพุทธกาล พระราชามหากษัตริย์ เช่น พระมหากัปปินะ ยังสละราชบัลลังก์ เสด็จออกบวช แม้นายรัฐปาละลูกชายมหาเศรษฐี ยังออกบวชโดยไม่สนใจไยดีกับสมบัติมหาศาลที่จะ ใช้เสพสุขในทางโลกได้ตลอดชีวิต หรือแม้ปัจจุบัน ดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ยังรักที่จะอยู่ในเพศนักบวช และบัดนี้ ธรรมทายาททั้งหลายได้อยู่ในเพศของนักบวชที่มีโอกาสใช้วันเวลาเพื่อการประพฤติ ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ จึงเชื่อว่าพรรษานี้ จักเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม และเป็นพรรษาที่จะทำให้ โลก รวมทั้งสรรพสิ่งในธรรมชาติ และบรรยากาศของ สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนนานาชาติ สงบร่มเย็น เป็นยุคแห่งสันติสุขแผ่รุกเงียบไปยังทุกพื้นที่ของโลก และจักทำให้โลกมนุษย์พบกับสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริง...

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล